Limousin är en koras som härstammar från det centralfranska höglandet, med staden Limoges som centrum i Limousindistriktet. Kännetecknande för rasen är den gyllenbruna färgen, en lång väl musklad rygg samt en muskulös bakdel.

Under 1600-talet användes rasen som dragdjur i kombination med köttproduktion. Utvecklingen har sedan gått mot en utpräglad köttyp. Rasen är tillsammans med Charolais Sveriges största köttras.

Limousin är känd för sina lätta kalvningar. Kalvarna är normalt mycket livskraftiga och kommer snabbt igång med att dia. Utmärkande är också god klöv- och benkvalité vilket gör rasen mycket hållbar.

Läs mer om Limousin på Svenska Limousinföreningen

Faktakällor: Wikipeida och Svenska Limousinföreningen